ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΑΔΑ: 69Υ746907Θ-Ρ2Ω

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ημερομηνία: 29/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/12/2023 08:03:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 69Υ746907Θ-Ρ2Ω
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου