ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΥ ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΗ Φ ΕΩΣ 31-12-2024 – ΑΔΑ: 66ΥΘ46907Θ-ΒΝ2

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΥ ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΗ Φ ΕΩΣ 31-12-2024
Ημερομηνία: 28/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/12/2023 13:51:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 66ΥΘ46907Θ-ΒΝ2
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου