ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΚΔΟΣΗ ΧΕΠ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2024 – ΑΔΑ: 65Υ446907Θ-ΖΙΩ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΚΔΟΣΗ ΧΕΠ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2024
Ημερομηνία: 29/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/12/2023 11:47:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 65Υ446907Θ-ΖΙΩ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου