ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΟΓΩ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΠΡΟΗΓ ΔΕΣΜ 2035/2023 – ΑΔΑ: 647Ν46907Θ-ΓΧ9

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΟΓΩ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΠΡΟΗΓ ΔΕΣΜ 2035/2023
Ημερομηνία: 14/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/12/2023 10:29:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 647Ν46907Θ-ΓΧ9
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου