ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ " ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑ D-FEND PRO ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΙΣ/ΚΑ ΜΗΧ/ΤΑ GENERAL ELECTRIC 650" – ΑΔΑ: 646Χ46907Θ-ΧΚΜ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ " ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑ D-FEND PRO
ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΙΣ/ΚΑ ΜΗΧ/ΤΑ GENERAL ELECTRIC 650"
Ημερομηνία: 27/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/12/2023 11:45:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 646Χ46907Θ-ΧΚΜ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου