ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΥ ΤΣΑΚΛΗ Δ ΕΩΣ 31-12-2024 – ΑΔΑ: 624Φ46907Θ-ΤΑΞ

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΥ ΤΣΑΚΛΗ Δ ΕΩΣ 31-12-2024
Ημερομηνία: 28/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/12/2023 13:55:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 624Φ46907Θ-ΤΑΞ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου