ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΖΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΩΣ 31-12-2024 – ΑΔΑ: 61ΥΕ46907Θ-8Η9

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΖΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΩΣ 31-12-2024
Ημερομηνία: 27/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/12/2023 12:11:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 61ΥΕ46907Θ-8Η9
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου