Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 2755/2023 πράξης. – ΑΔΑ: 61ΤΒ46907Θ-Δ4Χ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 2755/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 31/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/01/2024 14:39:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 61ΤΒ46907Θ-Δ4Χ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου