ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – ΑΔΑ: ΡΞ5Ω46907Θ-ΨΙΧ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Ημερομηνία: 24/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/11/2023 10:00:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΞ5Ω46907Θ-ΨΙΧ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου