ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΓΑΖΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ 5Χ7,5cm (ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ) ΓΑΖΑ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑΣ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ 8-ΠΛΗ Χ-RAY 45Χ45cm (ΚΟΜΠΡΕΣΕΣ) – ΑΔΑ: ΡΒΧΣ46907Θ-Β6Τ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΓΑΖΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ 5Χ7,5cm (ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ)
ΓΑΖΑ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑΣ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ 8-ΠΛΗ Χ-RAY 45Χ45cm (ΚΟΜΠΡΕΣΕΣ)
Ημερομηνία: 23/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/11/2023 13:30:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΒΧΣ46907Θ-Β6Τ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου