ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.-Κ.Υ.ΚΥΜΗΣ – ΑΔΑ: ΡΒ4946907Θ-ΦΚ9

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.-Κ.Υ.ΚΥΜΗΣ
Ημερομηνία: 06/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/11/2023 13:56:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΒ4946907Θ-ΦΚ9
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου