ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΩΡΕΑΣ ΔΥΟ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Μ.Ε.Θ. ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΗ – ΑΔΑ: ΡΡΓΩ46907Θ-ΧΝ9

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΩΡΕΑΣ ΔΥΟ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Μ.Ε.Θ. ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΗ
Ημερομηνία: 08/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/11/2023 14:37:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΡΓΩ46907Θ-ΧΝ9
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου