ΧΕ-2248 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 1388/2023 & ΧΕ 1913/2023 – ΑΔΑ: ΡΩΒΡ46907Θ-76Ρ

Θέμα: ΧΕ-2248 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 1388/2023 & ΧΕ 1913/2023
Ημερομηνία: 13/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/12/2023 14:37:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΩΒΡ46907Θ-76Ρ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου