Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 1278/2023 πράξης. – ΑΔΑ: ΡΩΕΦ46907Θ-6ΕΘ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 1278/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 29/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/11/2023 14:19:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΩΕΦ46907Θ-6ΕΘ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου