ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023 ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.-Κ.Υ.ΚΥΜΗΣ – ΑΔΑ: ΡΩ1Ν46907Θ-ΜΟ3

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023 ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.-Κ.Υ.ΚΥΜΗΣ
Ημερομηνία: 06/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/11/2023 14:02:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΩ1Ν46907Θ-ΜΟ3
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου