Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: ΡΓΠΜ46907Θ-ΥΙ5

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 14/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/11/2023 14:31:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΓΠΜ46907Θ-ΥΙ5
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου