Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: Ρ64446907Θ-ΓΚΔ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 09/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/11/2023 13:37:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ64446907Θ-ΓΚΔ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου