Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια του είδους «ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΝΤΙΚΙΑ». – ΑΔΑ: Ρ4ΦΖ46907Θ-9Ψ2

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια του είδους «ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΝΤΙΚΙΑ».
Ημερομηνία: 17/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/11/2023 15:27:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ4ΦΖ46907Θ-9Ψ2
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου