ΧΕ-2276 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 505/2023 – ΑΔΑ: Ρ48546907Θ-ΠΚ5

Θέμα: ΧΕ-2276 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 505/2023
Ημερομηνία: 14/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/11/2023 15:04:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ48546907Θ-ΠΚ5
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου