ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕΘ – ΑΔΑ: ΨΖ0846907Θ-ΓΚΝ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕΘ
Ημερομηνία: 03/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/11/2023 12:35:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΖ0846907Θ-ΓΚΝ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου