Έγκριση σκοπιμότητας και τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια ΜΙΑΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ (ΣΥΜΒΑΤΗΣ ΜΕ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ). – ΑΔΑ: ΨΥ1Ξ46907Θ-ΦΚ2

Θέμα: Έγκριση σκοπιμότητας και τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια ΜΙΑΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ (ΣΥΜΒΑΤΗΣ ΜΕ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ).
Ημερομηνία: 16/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/11/2023 11:52:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥ1Ξ46907Θ-ΦΚ2
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου