ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Β’ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ – ΑΔΑ: ΨΞΡΥ46907Θ-ΠΚΓ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Β’ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ημερομηνία: 13/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/11/2023 13:53:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΡΥ46907Θ-ΠΚΓ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου