ΣΤΕΙΡΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΝΔΟΚΥΣΤΙΚΗΣ ΕΝΣΤΑΛΑΞΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ – ΑΔΑ: ΨΘΥ746907Θ-ΨΓΞ

Θέμα: ΣΤΕΙΡΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΝΔΟΚΥΣΤΙΚΗΣ ΕΝΣΤΑΛΑΞΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ
Ημερομηνία: 21/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/11/2023 14:31:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘΥ746907Θ-ΨΓΞ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου