Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.352 /2023 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΤ9Χ46907Θ-87Ρ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.352 /2023 πράξη.
Ημερομηνία: 20/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/11/2023 10:45:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤ9Χ46907Θ-87Ρ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου