ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 87/2023 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ/ΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΟΞΥΜΕΤΡΟΥ (ΜΟΝΙΤΟΡ) ” – ΑΔΑ: ΨΡΤ846907Θ-ΒΔΠ

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 87/2023
ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ/ΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΟΞΥΜΕΤΡΟΥ (ΜΟΝΙΤΟΡ) ”
Ημερομηνία: 23/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/11/2023 12:25:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡΤ846907Θ-ΒΔΠ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου