ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΝΥΣΤΕΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΛΑΒΗ 11WL ΠΕΡΙΣΚΕΛΙΔΕΣ ΜΗΡΟΥ ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΜΑΣΚΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ Νο4 ΑΠΛΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΑΣΚΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ Νο3 ΑΠΛΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ – ΑΔΑ: ΨΡΔΒ46907Θ-ΟΝΠ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΝΥΣΤΕΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΛΑΒΗ 11WL
ΠΕΡΙΣΚΕΛΙΔΕΣ ΜΗΡΟΥ ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ
ΜΑΣΚΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ Νο4 ΑΠΛΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΜΑΣΚΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ Νο3 ΑΠΛΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
Ημερομηνία: 28/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/11/2023 11:28:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡΔΒ46907Θ-ΟΝΠ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου