Την ανάγκη εκτέλεσης των αρ.341,345,381/2022 Συμβασεων Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ " (ΠΡΟΗΓ ΔΕΣΜ 97) – ΑΔΑ: ΨΨΦ146907Θ-ΒΡ4

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης των αρ.341,345,381/2022 Συμβασεων Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ " (ΠΡΟΗΓ ΔΕΣΜ 97)
Ημερομηνία: 10/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/11/2023 11:07:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨΦ146907Θ-ΒΡ4
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου