ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΣΤΟ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ Κ.Ψ.Υ.-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – ΑΔΑ: ΨΨ8Α46907Θ-ΖΨΗ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΣΤΟ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ Κ.Ψ.Υ.-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Ημερομηνία: 29/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/11/2023 12:23:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨ8Α46907Θ-ΖΨΗ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου