Έγκριση σκοπιμότητας και τεχνικών προδιαγραφών, για την προμήθεια «Συστήματος επιδερμικών ηλεκτροδίων παλμικής και τυχαιοποιημένης νευρόλυσης για θεραπεία Χρόνιου Πόνου» – ΑΔΑ: ΨΠΟΝ46907Θ-905

Θέμα: Έγκριση σκοπιμότητας και τεχνικών προδιαγραφών, για την προμήθεια «Συστήματος επιδερμικών ηλεκτροδίων παλμικής και τυχαιοποιημένης νευρόλυσης για θεραπεία Χρόνιου Πόνου»
Ημερομηνία: 16/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/11/2023 12:47:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠΟΝ46907Θ-905
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου