ΧΕ-2235 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΣΕΤ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΓΙΑ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: ΨΠΩ246907Θ-5ΞΔ

Θέμα: ΧΕ-2235 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΣΕΤ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΓΙΑ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 13/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/12/2023 14:37:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠΩ246907Θ-5ΞΔ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου