Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 499/2023 πράξης. – ΑΔΑ: ΨΠΙ046907Θ-ΙΡΚ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 499/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 07/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/11/2023 12:37:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠΙ046907Θ-ΙΡΚ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου