Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 346/2023 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΠΔΒ46907Θ-7ΘΖ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 346/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 01/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 01/11/2023 09:05:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠΔΒ46907Θ-7ΘΖ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου