Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2652/2023 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΩΘΑ46907Θ-ΗΕΔ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2652/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 09/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/11/2023 12:41:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩΘΑ46907Θ-ΗΕΔ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου