Την ανάγκη αποδέσμευσης των ανεκτέλεστων ποσών του ΚΑΕ 0419.01 – ΑΔΑ: ΨΩΚΟ46907Θ-ΘΦΗ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης των ανεκτέλεστων ποσών του ΚΑΕ 0419.01
Ημερομηνία: 02/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/11/2023 10:55:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩΚΟ46907Θ-ΘΦΗ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου