Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 80/2023 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΩΗΔ46907Θ-ΠΗ5

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 80/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 28/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/11/2023 11:55:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩΗΔ46907Θ-ΠΗ5
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου