Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «1)ΚΑΘΙΣΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ ΚΥΛΙΟΜΕΝΟ ΚΑΙ 2) ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΡΑΤΣΑ(δερματίνη)» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: ΨΩ6Ξ46907Θ-ΧΦΗ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «1)ΚΑΘΙΣΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ ΚΥΛΙΟΜΕΝΟ ΚΑΙ 2) ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΡΑΤΣΑ(δερματίνη)» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 28/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/11/2023 08:17:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩ6Ξ46907Θ-ΧΦΗ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου