Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΡΟ ΠΛΥΣΗΣ GN5 ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ GERANO 5250/420, ΦΙΛΤΡΟ CARBON PLATE GERANO 5250/420» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: ΨΩ6Τ46907Θ-ΒΘΣ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΡΟ ΠΛΥΣΗΣ GN5 ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ GERANO 5250/420, ΦΙΛΤΡΟ CARBON PLATE GERANO 5250/420» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 09/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/11/2023 13:26:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩ6Τ46907Θ-ΒΘΣ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου