Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.934 /2023 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΟ5Β46907Θ-ΥΜΔ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.934 /2023 πράξη.
Ημερομηνία: 23/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/11/2023 13:23:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟ5Β46907Θ-ΥΜΔ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου