Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2778/2023 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΝΨΛ46907Θ-ΝΜ8

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2778/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 23/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/11/2023 12:29:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝΨΛ46907Θ-ΝΜ8
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου