ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023 – ΑΔΑ: ΨΝΟΚ46907Θ-ΕΙΣ

Θέμα: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023
Ημερομηνία: 10/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/11/2023 10:50:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝΟΚ46907Θ-ΕΙΣ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου