ΧΕ-2326 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 1529/2022 & 2273/2023 – ΑΔΑ: ΨΝ1Χ46907Θ-60Χ

Θέμα: ΧΕ-2326 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 1529/2022 & 2273/2023
Ημερομηνία: 29/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/12/2023 08:37:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝ1Χ46907Θ-60Χ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου