Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 828/2023 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΜΞ746907Θ-ΖΛ0

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 828/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 24/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/11/2023 14:34:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜΞ746907Θ-ΖΛ0
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου