ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ-ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΥΡΤΟΥ ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΗΡΑ-ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΗ-ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΑΤΟΜΗΣ/ΣΥΡΡΑΦΗΣ – ΑΔΑ: ΨΜΡ446907Θ-Δ91

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ-ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΥΡΤΟΥ ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΗΡΑ-ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΗ-ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΑΤΟΜΗΣ/ΣΥΡΡΑΦΗΣ
Ημερομηνία: 28/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/11/2023 11:04:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜΡ446907Θ-Δ91
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου