Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΠΕΡΙΣΚΕΛΙΔΕΣ ΜΗΡΟΥ ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΗ ΘΡΟΜΒΩΣΕΩΝ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: ΨΜ6346907Θ-Λ5Ζ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΠΕΡΙΣΚΕΛΙΔΕΣ ΜΗΡΟΥ ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΗ ΘΡΟΜΒΩΣΕΩΝ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 21/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/11/2023 11:01:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜ6346907Θ-Λ5Ζ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου