Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2560/2023 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΚΑ846907Θ-ΑΘ7

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2560/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 22/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/11/2023 13:28:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚΑ846907Θ-ΑΘ7
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου