ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΙΤΟΡ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΖΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ – ΑΔΑ: ΨΚ9Σ46907Θ-Α6Ν

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΙΤΟΡ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΖΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
Ημερομηνία: 07/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/11/2023 11:49:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚ9Σ46907Θ-Α6Ν
Είδος: ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ

Λήψη αρχείου