Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.419 /2023 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΙΚΛ46907Θ-ΜΡΒ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.419 /2023 πράξη.
Ημερομηνία: 22/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/11/2023 08:05:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙΚΛ46907Θ-ΜΡΒ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου