Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 534/2023 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΗ8Ξ46907Θ-Ξ75

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 534/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 01/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 01/11/2023 09:07:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗ8Ξ46907Θ-Ξ75
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου