ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟΥ ΘΕΡΜΟΕΚΤΥΠΩΤΗ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΑΔΑ: ΨΙ5Ξ46907Θ-8ΩΙ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟΥ ΘΕΡΜΟΕΚΤΥΠΩΤΗ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Ημερομηνία: 16/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/11/2023 13:09:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙ5Ξ46907Θ-8ΩΙ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου