Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ.Ν. Χαλκίδας μηνός Οκτωβρίου 2023. – ΑΔΑ: ΨΓΘΗ46907Θ-ΑΓ0

Θέμα: Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ.Ν. Χαλκίδας μηνός Οκτωβρίου 2023.
Ημερομηνία: 22/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/11/2023 11:26:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΓΘΗ46907Θ-ΑΓ0
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου